ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เอ้
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นนทบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
โอ้ ฮาเลลูยา
รูปภาพ
: