ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เบอร์
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
น่าน
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ผมน้องเบอร์คับ
รูปภาพ
: