ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โคร่า
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
จงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้า
รูปภาพ
: