ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แก้มนุ้ย
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เรามาเป็นลูกแกะของพระเยซูคริสต์กันน๊ค๊
รูปภาพ
: