ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แก้มนุ้ย
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เราชื่อแก้มนุ้ย นะค๊
รูปภาพ
: