ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Laila
อายุ
:
23 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
Laila ค่ะ
รูปภาพ
: