ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กล้วย
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
หนองบัวลำภู
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ชีวิตนี้เป็นของพระเยซูผู้เดียว
รูปภาพ
: