ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โครินธ์
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พิษณุโลก
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ขอบคุณพระเยซูที่ตายไถ่บาปคนทั้งโลก
รูปภาพ
: