ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ไอซ์
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อุทัยธานี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้ารักคุณ
รูปภาพ
: