ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
een
อายุ
:
39 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
จันทบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
ยินดีนะคับ
รูปภาพ
: