ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โด่ง
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
แพร่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ฉันได้ว่างใจในพระเจ้า
รูปภาพ
: