ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นุ๊ก
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ยินดีที่ได้รู็จัก
รูปภาพ
: