ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ก้อย
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
อธิฐานเผื่อกันและกัน
รูปภาพ
: