ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ตังโอ๋
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
จงเชื่อและวางใจในพระเจ้า
รูปภาพ
: