ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Nazz
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พิษณุโลก
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
H A L oo !! I lov3 KeyboarD
รูปภาพ
: