ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
พลอย
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พิษณุโลก
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
อยากฟังเพลงนมัสการใหม่ๆ
รูปภาพ
: