ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ying
อายุ
:
19 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ปทุมธานี
การศึกษา
:
ประถมศึกษา
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
hi..B Boy
รูปภาพ
: