ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ดิษฐ์
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ลำปาง
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
หวัดดีครับ(พี่น้อง)
รูปภาพ
: