ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
องุ่น
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สุพรรณบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เราชื่อองุ่นนะ
รูปภาพ
: