ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
jean
อายุ
:
49 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
i love Jesus
รูปภาพ
: