ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
สิทธิ์
อายุ
:
29 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ลำปาง
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
Lead me to the cross
รูปภาพ
: