ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Aow
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
i LOVE Jesus,and u?
รูปภาพ
: