ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โบว์
อายุ
:
40 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กาฬสินธุ์
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ลูกแกะที่เชื่อในพระเจ้า
รูปภาพ
: