ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หนุ่ม
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กาฬสินธุ์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เปนอีกคนที่รักพระเยซูคร๊าฟ
รูปภาพ
: