ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ไอซ์
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
หวัดดีคับ พี่น้องในพระคริสต์ทุกคน
รูปภาพ
: