ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นา
อายุ
:
570 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
อยากรู้จักเพื่อนที่รักในพระคริสต์ทุกคน
รูปภาพ
: