ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
alp
อายุ
:
50 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นครปฐม
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
อยากรู้จักพระเจ้า
รูปภาพ
: