ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เกน
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สงขลา
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
God bless U
รูปภาพ
: