ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ส้มโอ
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สุราษฎร์ธานี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
ว่างงาน
คำแนะนำตัว
:
คนรักพระคริสต์
รูปภาพ
: