ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ต้นหอม
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กาญจนบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คำแนะนำตัว
:
ยินดีที่ไม่รู้จักครับ
รูปภาพ
: