ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อาร์ท
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
น่าน
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้าคือทุกอย่างในชีวิติฉัน
รูปภาพ
: