ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
บูล
อายุ
:
580 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
น่าน
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
เด็กใหม่จ้า
รูปภาพ
: