ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Nani
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พิษณุโลก
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เราขอขอบพระทัยพระเจ้าในทุกๆวันของชีวิต
รูปภาพ
: