ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หนิง
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีทุกคนค่ะ
รูปภาพ
: