ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ซายด์
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
พิจิตร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
รักแท้คือพระองค์
รูปภาพ
: