ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เต้ย
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ชัยภูมิ
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
ไม่ได้ทำงาน
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีพี่น้องในพระกายทุกท่านครับ
รูปภาพ
: