ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แคท
อายุ
:
41 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ประจวบคีรีขันธ์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
รักพระเจ้า..หาเพื่อนคุยและสอน
รูปภาพ
: