ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
jern
อายุ
:
564 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
ssssssssss
รูปภาพ
: