ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ต้นนา
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
สูงกว่าปริญญาโท
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
ชอบทำเพลงครับ
รูปภาพ
: