ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Bee
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พิษณุโลก
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ขอบคุณพะเจ้า
รูปภาพ
: