ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ก้อย
อายุ
:
49 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
พระเจ้ารักคุณ
รูปภาพ
: