ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อิ๋ว
อายุ
:
42 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานบัญชี/การเงิน
คำแนะนำตัว
:
ดีจ้า.....
รูปภาพ
: