ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เลือง
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
คำแนะนำตัว
:
เลืองสู้ตาย
รูปภาพ
: