ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
air
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ลพบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
อยู่เพื่อพระคริสต์
รูปภาพ
: