ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หมิว
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สกลนคร
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
จงอดทนจนถึงที่สุดแล้วจะไปถึงจุดหมาย
รูปภาพ
: