ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Smart
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
แม่ฮ่องสอน
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
Jesus loves you all
รูปภาพ
: