ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปุ๊
อายุ
:
37 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
lสวัสดีทุกคน
รูปภาพ
: