ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แนน
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ภูเก็ต
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
Learder of Youth of Phuket Church
รูปภาพ
: