ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
dr_wai
อายุ
:
36 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
อุดรธานี
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
GOD bless u
รูปภาพ
: