ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หนุ่ม
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กาฬสินธุ์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เชื่อในพระเยซูคริตสคคับผม
รูปภาพ
: